Acknowledgments. (2020). Al-Raida Journal, 44(1), 1-2. https://doi.org/10.32380/alrj.v44i1.1810