Sfeir, M. (2020). What Revolt Means. Al-Raida Journal, 44(1), 3-6. https://doi.org/10.32380/alrj.v44i1.1811