Humran, A. (2020). Revolution Is Female. Al-Raida Journal, 44(1), 29-36. https://doi.org/10.32380/alrj.v44i1.1819