Zeidan, T. (2022). Restoring Horizon. Al-Raida Journal, 46(2), 78-80. https://doi.org/10.32380/alrj.v46i2.2524