“Acknowledgments”. 2020. Al-Raida Journal 44 (1):1-2. https://doi.org/10.32380/alrj.v44i1.1810.