Humran, A. (2020) “Revolution Is Female”, Al-Raida Journal, 44(1), pp. 29-36. doi: 10.32380/alrj.v44i1.1819.